REGULAMIN CWiR „RYSY” Sp.zo.o

SERDECZNIE WITAMY i ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !!!!!

W trosce o jego zapewnienie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Rozpoczęcie pobytu w CWiR „RYSY” jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu.

Najmujący pokój w obiekcie „RYSY” zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji podczas meldowania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

Doba hotelowa obowiązuje od godz. 14:00 do godz. 11:00.

Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy w części hotelowej od 22:00 do 6:00. CWiR „RYSY” zastrzega sobie możliwość odstępstwa, w przypadku, gdy na terenie obiektu ma miejsce jest impreza grupowa zorganizowana.

Gość jest zobowiązany do poinformowania recepcji o przyjmowaniu gości niezameldowanych w obiekcie. Osoby
odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godziną 22:00
Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać
spokoju innych gości. Osobie, która narusza te zasady możemy odmówić dalszego świadczenia usług z zakończeniem jej
pobytu w obiekcie.

6. Przy każdorazowym opuszczeniu CWiR „RYSY”, prosimy o zamknięcie pokoju i oddanie klucza w recepcji obiektu.

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy i gotówki
wniesionej przez Gościa na teren Ośrodka , o ile rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa odsyłamy na wskazany adres
na koszt odbiorcy . W przypadku braku dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 1 miesiąca .

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia elementów wyposażenia ośrodka
powstałe w trakcie pobytu z jego winy lub odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie
odpowiadają prawni opiekunowie. Uprasza się o dbałość o sprzęt będący na wyposażeniu całego ośrodka.

10. W pokojach , na korytarzach i w holach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie gości zainstalowany jest system
sygnalizacji p.poż. w związku z tym na terenie ośrodka obowiązuje zakaz: palenia tytoniu w pokojach, na korytarzach,
używania :grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych lub gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń
obiektu.
Umyślne uruchomienie alarmu bądź uszkodzenie czujki wiąże się z karą pieniężną w kwocie 50,00 złotych ,
nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej – karą pieniężną w wysokości 5000,00 złotych. Miejscami wyznaczonymi do
palenia tytoniu jest taras widokowy lub teren przed wejściem do budynku.

11. Z chwilą rozpoczęcia pobytu Gość proszony jest o określenie czasu trwania pobytu i świadczeń żywieniowych
z jakich skorzysta w czasie trwania pobytu.
Zgłoszenie lub rezygnację z wyżywienia recepcja przyjmuje z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15:00
Nie przyjmujemy rezygnacji z posiłków w tym samym dniu i nie zwracamy z tego tytułu żadnych kosztów.
Honorujemy deklaracje zamówionego pełnego wyżywienia ( 3 x dziennie) na cały okres pobytu.
W obiekcie śniadania wydawane są w formie bufetu dla gości indywidualnych. Stwierdzone wynoszenie jedzenia z bufetu
będzie dodatkowo płatne w wysokości 25 zł.
Istnieje możliwość dopłaty do tej formy śniadania dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.
Możliwość przedłużenia pobytu gość powinien zgłosić w recepcji , przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadanych miejsc

12. Wszelkie prace porządkowe (sprzątanie ,naprawa urządzeń itp.) wykonywane są pod nieobecność
Gościa w pokoju.:
- sprzątanie pokoju odbywa się raz na dwa dni lub na życzenie gościa. W przypadku, gdy Gość nie życzy sobie sprzątania
proszony jest o wywieszenie odpowiedniej informacji na drzwiach lub zgłoszenie tego faktu w recepcji.
- wymiana pościeli na życzenie gościa – płatność wynosi 5 zł.
- wymiana ręczników : goście indywidualni 1 raz na 4 dni, uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego 1 raz na tydzień. W przypadku
wymiany na życzenie – płatność wynosi 4 zł.
- dodatkowy komplet ręczników wydawany jest za kaucją 20 zł.
Prosimy uprzejmie o nie wynoszenie ręczników z obiektu, za zagubienie pobierana jest opłata 30 zł.

13. W związku z wprowadzona fiskalizacją prosimy o zachowanie paragonu bądź faktury wystawionej za pobyt
stanowiące podstawę korekty.

14. Osobom niepełnosprawnym z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i dzieciom
na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny z ZUS przysługuje ulga w opłatach za NOCLEG
w wysokości 10% ceny noclegu przy pobytach indywidualnych. Zniżka nie obowiązuje w sezonie zimowym i nie dotyczy
uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu, przyjmowane są w trakcie jego trwania
u Prezesa CWiR „RYSY” Sp.zo.o ,w dni powszednie w godz. 8:0 – 15:00

16. Gość CWiR „RYSY” zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zgodnie z pkt.1 oraz zasad związanych z
bezpieczeństwem przeciwpożarowym.